สินค้าพิเศษ (มีลิขสิทธิ์,มอก.,อย.)

       เช่น สินค้าก็อบปี้แบรนด์ แบรนด์ที่มีลิขสิทธิ์ในไทย, สารเคมี, ของเล่น,อาหารและยา 

 

น้าหนักสินค้า (กิโลกรัม) ทางเรือ(บาท/กิโลกรัม) ทางรถ(บาท/กิโลกรัม)
0-5 ขั้นต่า 1,000 ขั้นต่า 1,200
0-10 100 200

   

 

 

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ ประดับยนต์ ฯลฯ

       เช่น แบตเตอร์รี่สารอง, นาฬิกาดิจิตอล, อุปกรณ์ที่ใช้ถ่าน, อุปกรณ์ที่เชื่อมกับไฟฟ้ามีฟันเฟืองมอเตอร์

 

น้าหนักสินค้า (กิโลกรัม) ทางเรือ(บาท/กิโลกรัม) ทางรถ(บาท/กิโลกรัม)
0-5 ขั้นต่า 500 ขั้นต่า 800
5-10 ขั้นต่า 500 100
10 - 100 65 70
100 - 1,000 55 60
1,000 ขึ้นไป 50 55

   

 

 

สินค้าธรรมดาทั่วไป

เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, กระดาษ, แพ็คเกจเครื่องสาอาง,เครื่องมือช่าง

 

น้าหนักสินค้า (กิโลกรัม) ทางเรือ(บาท/กิโลกรัม) ทางรถ(บาท/กิโลกรัม)
0-5 ขั้นต่า 500 ขั้นต่า 800
5-10 ขั้นต่า 500 90
10 - 100 50 60
100 - 1,000 45 50
1,000 - 2,000 35 45
2,000 ขึ้นไป 30 40

   

© 2017 || TPS Trading. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 6

Yesterday 7

Week 51

Month 117

All 626